W kwartalniku nr 13/2015 ukazał się reportaż pt. Świat według Romana Gąski.

„Od pierwszej wizyty minęły już trzy lata. Był mroźny poranek. Mały dom na skraju wsi, położony nad stawami. Wyszedł do mnie na powitanie dziarskim krokiem, uśmiechając się serdecznie. Wtedy nie wiedziałem, że to spotkanie zapoczątkuje kolejne, które kontynuujemy do dzisiaj. Poznałem Romana Gąskę – samorodnego i utalentowanego artystę, rzeźbiarza, malarza, poetę i rolnika. Żyje bardzo skromnie, we wsi Szczuczki, w symbiozie ze zwierzętami i naturą. Codzienne obowiązki w gospodarstwie nie rozpieszczają go, a czasu na życie szczęśliwe, na życie twórcze, pozostaje mu niewiele. To właśnie praca twórcza jest dla niego radością, świadectwem przydatności dla drugiego człowieka, wyrazem wrażliwości i wynikiem obserwacji natury. Roman Gąska mówi, że jego dzieła starzeją się razem z nim i że jest z tym faktem pogodzony. Jego optymizm, zachwyt nad światem i proces tworzenia łączy się z codziennymi zmaganiami i trudami życia, ze zwykłymi ludzkimi sprawami. Na spotkania z Romanem jeżdżę z radością. Siadamy zawsze przy herbacie, długo rozmawiając. Towarzyszę mu w jego codziennych zajęciach, nie burząc jego planu dnia. Zdarza się, że nie wyciągam aparatu. Najczęściej jednak jest co fotografować, zatrzymać w czasie ciekawe sytuacje i wydarzenia, które się już nie powtórzą. Konsekwencją naszych spotkań stała się przyjaźń i zgoda na zaimpregnowanie [na czas i przemijanie] fragmentu nieprzeciętnej osobowości twórcy i jego dzieła. Kuba Szymański”